[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนถ่อนวิทยา
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

Link Banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


แปลภาษาจาก google
͹ͤ :

ค้นหาจาก google

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนถ่อนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2523
เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่
          1.  ตำบลพระธาตุบังพวน       อำเภอเมือง       จังหวัดหนองคาย
          2.  ตำบลบ้านถ่อน                  อำเภอท่าบ่อ     จังหวัดหนองคาย
          3.  ตำบลบ้านเดื่อ                   อำเภอท่าบ่อ     จังหวัดหนองคาย
          4.  ตำบลหนองนาง                อำเภอท่าบ่อ     จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนถ่อนวิทยา  เปิดทำการครั้งแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2523  ณ ศาลาการเปรียญ  
วัดป่าศรีชมภู ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  มีบุคลากรในขณะนั้นจำนวน 5 คน  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก ชาวบ้าน ทั้ง  4  ตำบล ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งมุงหลังคาด้วยหญ้าคา 
จำนวน  2  หลัง  โดยมิได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย หลังจากนั้นได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  3  ห้องเรียน  ลักษณะอาคารเป็นไม้ ราคาก่อสร้าง 1.5  แสนบาท
ในปีการศึกษา 2525  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร  208  จำนวน  8  ห้องเรียน ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก
2  ชั้น  ราคา  2  ล้านบาท
          ในปีการศึกษา  2526  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 213 A  2  ชั้น ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ม.พ.ช. 2)  ราคาก่อสร้าง 2.8  ล้านบาท  และได้โรงฝึกงานเกษตร 1  หลัง  ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ราคา  3.5  แสนบาท 
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงฝึกงานคหกรรมทั่วไป ราคา  7.9  แสนบาท
          ในปีการศึกษา 2527  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุม  ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาก่อสร้าง
6.8  แสนบาท

          โรงเรียนถ่อนวิทยา  ได้สนองนโยบายกรมสามัญศึกษา ข้อ 3  เริ่มจัดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสาขาโรงเรียนถ่อนวิทยา ขึ้น  2  สาขา
          1.  สาขา  1  รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่บริการตำบลหนองนาง  ต่อมาประกาศตั้งเป็นโรงเรียน  
ชื่อโรงเรียนหนองนางพิทยาคม  ในปีการศึกษา  2537
          2.  สาขา  2  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่บริการตำบลพระธาตุบังพวน  ต่อมาประกาศตั้งเป็นโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  ในปีการศึกษา  2536
ปีการศึกษา 2537  โรงเรียนถ่อนวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  และใน ปีการศึกษา
2539 มีถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 
ปัจจุบันโรงเรียนถ่อนวิทยา เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู
ทั้งหมด  24  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  พนักงานราชการ   1  คน   ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียน  316  คน  มีนายวิสิทธิ์  คำพูล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
สัญลักษณ์โรงเรียน

องค์พระธาตุบังพวน


คติพจน์ของโรงเรียน


สุขา  สํฆสฺส  สามคฺคี


ปรัชญาโรงเรียน

           ประพฤติงาม  ความรู้ดี  มีวินัย


อักษรย่อ

ถ.ว.


สีประจำโรงเรียน

เหลือง  -  แดงความสามัคคี
มีคุณธรรม
ความอดทน
เข้มแข็งดอกไม้ประจำโรงเรียน

   ดอกพุทธรักษา


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
Tel. 042458023 Fax. 042458027
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5